Hälsomedicinskt Center logotype

Bli en del av vårt växande HMC-team

HMC i siffror

Mottagningar

Medarbetare

Listade till vårdcentral

Barn på vår BVC

Inskrivna gravida

Medelmsföretag till HMC Företagshälsa

Vår värdegrund vilar på

 • Din förmåga

  – tilltro till din förmåga att leva ditt liv i enhetlighet med dina värderingar och ta ansvar för innehållet i ditt liv

 • Medkännande

  – att medkännande och empati är basen för bemötande av medarbetare och patienter

 • Värderingsfrihet

  – att det inte är vår uppgift att värdera eller ta ansvar för hur du väljer att leva ditt liv

 • Samsyn

  – att utbildning av patienter och anhöriga är grundläggande för samsyn och för framgång i medicinsk behandling och livsstilsintervention

 • Rationalitet

  – att effektivitet och rationalitet är ett sätt att visa sitt eget och andras liv respekt

 • Ständig förbättring

  – att allt som görs inom HMC är öppet för kritisk granskning och utvärdering som ett led i vår avsikt om ständig förbättring