Bli en del av vårt växande HMC-team

Vill du växa med oss?

HMC i siffror

Mottagningar

Medarbetare

Listade till vårdcentral

Barn på vår BVC

Inskrivna gravida

Medelmsföretag till HMC Företagshälsa

Vår värdegrund vilar på

  • Din förmåga

  • Samsyn

  • Medkännande

  • Värderingsfrihet

  • Ständig förbättring

  • Rationalitet